Citerm Heating Systems | Vesti

Miroslava Jovanovića 17, 11160 Beograd Pošaljite upit Radno vreme: 08-17h

Preševska 33, Beograd

Grejanje na pelet

Citerm | Heating Systems

Grejanje na pelet


Grejanje na pelet je relativno nov način grejanja u Srbiji i poslednjih godina je sve trženiji. Baziran je na sagorevanju peleta, čvrstog goriva koje se dobija tehnološkim procesom mlevenja, sušenja i presovanja drveta ili nekog drugog bio materijala.

Drveni pelet koji je načešće u upotrebi, sagorevanjem odaje više toplote nego cepanica od istog drveta od koga je napravljen. Proizvodi se u strogo kontrolisanim uslovima definisanim standardom kojim je definisan i oblik peleta – prečnik 6mm, dužina do 30mm, vlaga ispod 10%. Ono što ga značajno razlikuje u odnosu na druga čvrsta goriva je količina pepela nastala sagorevanjem koja iznosi do 1% mase goriva zbog čega je čišćenje i održavanje kotla znatno jednostavnije.

Druga značajna prednost u odnosu na drva i ugalj je način skladištenja i potreban prostor za skladištenje. Pelet se najčešće pakuje u vrećice mase 15kg, a za isti učinak grejanja zauzeće četiri puta manji prostor u skladištu od ogrevnog drveta.

Treća i najvažnija prednost u odnosu na kotlove na čvrsta goriva koja koriste ugalj i drva je mogućnost automatske regulacije korišćenjem termostata što doprinosi komfornoj i efikasnijoj upotrebi.

Pored kotlova koji su konstruisani da rade isključivo na pelet, moguće je koristiti postojeće kotlove na čvrsto gorivo nadogradnjom gorionika za pelet. Kao i kod kotlova na čvrsto gorivo i kod grejanja ne pelet postoje pored kotlova namenjenih za smeštaj u kotlarnice i etažne – kamin peći namnjene za smeštaj u stambenom prostoru. Najpoznatiji domaći proizvođači kotlova i peći na pelet su Citerm, Alfa plam, Milan Blagojević i dr.

Prosečna potrošnja kotlova i gorionika na pelet nominalne snage do 35kW je 2 – 6 kg/h. Cena peleta na domaćem tržištu je dosta šarena i iznosi od 170-220 EUR/t.

Glass Service | Call Phone