Citerm Heating Systems | Vesti

Miroslava Jovanovića 17, 11160 Beograd Pošaljite upit Radno vreme: 08-17h

Preševska 33, Beograd

Gorionici na stara ulja

Citerm | Heating Systems

Gorionici na stara ulja


Stara ulja su otpadne materije koje nastaju prilikom redovnog održavanja poljoprivredne mehanizacije. Ulja se koriste za podmazivanje motora i transmisije ili kao radni medijum u hidrauličkom sistemu. U njima je sadržan velik procenat veoma
toksičnih i kancerogenih supstanci što ih čini opasnim otpadom, tim pre što zbog toga što su u tečnom stanju i lako može prodreti u tlo i vodu.

Skladištenje otpadnih ulja mora biti tako izvedeno da ono ne može curiti iz posuda niti da u posude može dospeti atmosferska voda. Da bi se mineralno ulje moglo predati na reciklažu, ne sme se mešati sa sintetičkim uljima, sa gorivima niti bilo kakvim drugim otpadnim tečnostima. Korišćeno hidrauličko i transmisiono ulje mineralne baze treba tretirati na isti način kao i rabljeno motorno ulje.Količina sakupljenog ulja koja je na raspolaganju za rerafinaciju iznosi prosečno  oko 55% od ukupne količine upotrebljenog ulja.

Staro ulje se pravilno može iskoristiti na dva osnovna načina:

– kao sirovina za izradu novog ulja (najveći procenat predaje rabljenog ulja na rerafinaciju od ukupne količine sakupljenog ulja imaju Italija – 83%, Nemačka – 61%, Danska – 42% i Francuska – 35%)
– kao izvor toplotne energije, kontrolisanim sagorevanjem u namenskim gorionicima koji omogućavaju potpuno sagorevanje i imaju zadovoljavajuću emisiju izduvnihgasova. Sagoreva se samo staro ulje ili kao mešavina sa gorivima (koinsineracija)
Pri tome se prednost daje rerafinaciji, zbog mogućnosti višekratne reciklaže, dok sespaljivanjem sirovina trajno uništava. Efikasnost postupka rerafinacije može biti i do 70-80%.

Glass Service | Call Phone